Beste leden

Deze woensdag 31/5/23 is er geen turnen wegens ziekte van de lesgeefster.

Op het sportblad staat : kaarten 17 juni; dat moet vrijdag 16 juni zijn

         De reis naar Sauerland van 22 juni 23 werd geannuleerd wegens te weinig
belangstelling. 

In juni geen linedance wegens ziekte van de lesgever.

dus eerste les is op 12/07/2023

Zinvol ouder worden

Welkom